Med bra design ligger du steget före

Med bra design ligger du steget före

Cover photo
Wave Background Image

Design förtjänar engagemang

Storartade resultat kräver passion, kreativitet och uthållighet. Lika viktiga är enorma mängder av efterforskningar och experimenterande.

I vårt arbete med design utnyttjar vi de senaste undersökningarna om användbarhet. Vi gör egna användarundersökningar och satsar på att lära oss om användbarhet. Dessa byggstenar skapar tjänster som ger bättre användarupplevelser och våra kunder en livsviktig konkurrensfördel.

Vi tror att vårt engagemang är vårt bästa verktyg. Vårt mål är att utforma lösningar som bevisligen förbättrar våra kunders digitala tjänster. Det innebär moderna digitala tjänster med fokus på användarupplevelsens kvalitet och det visuella uttrycket, tjänster som väsentligen bidrar till våra kunders framgång.

Vårt arbete grundar sig på fakta och användarundersökningar. Därför använder vi mycket tid på att läsa och undersöka, och vi vidgar våra perspektiv genom att leka med och testa olika lösningar. Ibland börjar vi om från början, planerar om, provar nya designidéer. Vi skapar och testar prototyper och upprepar dessa steg tills produkten är klar.

Kärnan i vårt kunnande

1. Vi planerar användarvänliga digitala tjänster tillsammans med dig

Nyckelord: Användarorienterad design (UCD), interaktionsdesign (IxD), gränssnittsdesign (UI), användarupplevelse (UX), användbarhet, användarundersökning

Fördelar:

 • Användaren utför de olika stegen i tjänsten enklare och snabbare. Ineffektiva uppgifter kostar företag både tid och pengar. Därmed minskar redan små förbättringar förlusterna, framför allt när man har många användare. Kundsupporten blir bättre och de anställda är nöjdare. Det går åt mindre tid på utbildning och försäljningen ökar.
 • Inlärningskurvan för nya användare minimeras. Nya användare får på kort tid grepp om tjänsten och mindre tid läggs på utbildning och supporttjänster. Detta ger företaget tydliga verksamhetsfördelar.
 • Det blir lättare att navigera i tjänsten och därmed enklare att använda tjänsten, oavsett om det är en webbplats, en webbutik eller en uppgiftsbaserad digital tjänst. Slutanvändarnas framgångsprocent ökar och företag kan ta vara på allt fler resurser och chanser.

2. Vi för samman digitala tjänster och deras användare

Nyckelord: Servicedesign, användarundersökning

Fördelar:

 • Principerna för användarorienterad design hjälper att identifiera vilka delområden i en digital tjänst som saknas eller är bristfälliga. Detta hjälper dig att se vilka delområden som skapar största värde och prioritera dem.
 • Tjänsten ”benchmarkas”, alltså analyseras genom att jämföra med konkurrenter eller andra moderna digitala tjänster. Benchmarking är ett kraftfullt verktyg för att hitta styrkorna och svagheterna.

3. Vi uppgraderar dina digitala tjänster invändigt och utvändigt

Nyckelord: Visuell design, grafisk design, varumärkesdesign

Fördelar:

 • Din digitala tjänst har ett tidsenligt utseende. Ett förlegat utseende skapar ofta känslan av att även själva tjänsten är omodern.
 • Generellt sett bidrar estetiska upplevelser till ökat välbefinnande och nöjdhetskänsla. En visuellt angenäm tjänst skapar alltså bättre användarupplevelser. Undersökningar visar att användarna har större tålamod med tjänster som tilltalar dem rent visuellt.
 • Du presenterar ditt företag med ett varumärke och en digital närvaro som uttrycker företagets värdegrund och kommunicerar vad företaget står för.

Design förtjänar engagemang

Storartade resultat kräver passion, kreativitet och uthållighet. Lika viktiga är enorma mängder av efterforskningar och experimenterande.

I vårt arbete med design utnyttjar vi de senaste undersökningarna om användbarhet. Vi gör egna användarundersökningar och satsar på att lära oss om användbarhet. Dessa byggstenar skapar tjänster som ger bättre användarupplevelser och våra kunder en livsviktig konkurrensfördel.

Vi tror att vårt engagemang är vårt bästa verktyg. Vårt mål är att utforma lösningar som bevisligen förbättrar våra kunders digitala tjänster. Det innebär moderna digitala tjänster med fokus på användarupplevelsens kvalitet och det visuella uttrycket, tjänster som väsentligen bidrar till våra kunders framgång.

Vårt arbete grundar sig på fakta och användarundersökningar. Därför använder vi mycket tid på att läsa och undersöka, och vi vidgar våra perspektiv genom att leka med och testa olika lösningar. Ibland börjar vi om från början, planerar om, provar nya designidéer. Vi skapar och testar prototyper och upprepar dessa steg tills produkten är klar.

Kärnan i vårt kunnande

1. Vi planerar användarvänliga digitala tjänster tillsammans med dig

Nyckelord: Användarorienterad design (UCD), interaktionsdesign (IxD), gränssnittsdesign (UI), användarupplevelse (UX), användbarhet, användarundersökning

Fördelar:

 • Användaren utför de olika stegen i tjänsten enklare och snabbare. Ineffektiva uppgifter kostar företag både tid och pengar. Därmed minskar redan små förbättringar förlusterna, framför allt när man har många användare. Kundsupporten blir bättre och de anställda är nöjdare. Det går åt mindre tid på utbildning och försäljningen ökar.
 • Inlärningskurvan för nya användare minimeras. Nya användare får på kort tid grepp om tjänsten och mindre tid läggs på utbildning och supporttjänster. Detta ger företaget tydliga verksamhetsfördelar.
 • Det blir lättare att navigera i tjänsten och därmed enklare att använda tjänsten, oavsett om det är en webbplats, en webbutik eller en uppgiftsbaserad digital tjänst. Slutanvändarnas framgångsprocent ökar och företag kan ta vara på allt fler resurser och chanser.

2. Vi för samman digitala tjänster och deras användare

Nyckelord: Servicedesign, användarundersökning

Fördelar:

 • Principerna för användarorienterad design hjälper att identifiera vilka delområden i en digital tjänst som saknas eller är bristfälliga. Detta hjälper dig att se vilka delområden som skapar största värde och prioritera dem.
 • Tjänsten ”benchmarkas”, alltså analyseras genom att jämföra med konkurrenter eller andra moderna digitala tjänster. Benchmarking är ett kraftfullt verktyg för att hitta styrkorna och svagheterna.

3. Vi uppgraderar dina digitala tjänster invändigt och utvändigt

Nyckelord: Visuell design, grafisk design, varumärkesdesign

Fördelar:

 • Din digitala tjänst har ett tidsenligt utseende. Ett förlegat utseende skapar ofta känslan av att även själva tjänsten är omodern.
 • Generellt sett bidrar estetiska upplevelser till ökat välbefinnande och nöjdhetskänsla. En visuellt angenäm tjänst skapar alltså bättre användarupplevelser. Undersökningar visar att användarna har större tålamod med tjänster som tilltalar dem rent visuellt.
 • Du presenterar ditt företag med ett varumärke och en digital närvaro som uttrycker företagets värdegrund och kommunicerar vad företaget står för.

Design förtjänar engagemang

Storartade resultat kräver passion, kreativitet och uthållighet. Lika viktiga är enorma mängder av efterforskningar och experimenterande.

I vårt arbete med design utnyttjar vi de senaste undersökningarna om användbarhet. Vi gör egna användarundersökningar och satsar på att lära oss om användbarhet. Dessa byggstenar skapar tjänster som ger bättre användarupplevelser och våra kunder en livsviktig konkurrensfördel.

Vi tror att vårt engagemang är vårt bästa verktyg. Vårt mål är att utforma lösningar som bevisligen förbättrar våra kunders digitala tjänster. Det innebär moderna digitala tjänster med fokus på användarupplevelsens kvalitet och det visuella uttrycket, tjänster som väsentligen bidrar till våra kunders framgång.

Vårt arbete grundar sig på fakta och användarundersökningar. Därför använder vi mycket tid på att läsa och undersöka, och vi vidgar våra perspektiv genom att leka med och testa olika lösningar. Ibland börjar vi om från början, planerar om, provar nya designidéer. Vi skapar och testar prototyper och upprepar dessa steg tills produkten är klar.

Kärnan i vårt kunnande

1. Vi planerar användarvänliga digitala tjänster tillsammans med dig

Nyckelord: Användarorienterad design (UCD), interaktionsdesign (IxD), gränssnittsdesign (UI), användarupplevelse (UX), användbarhet, användarundersökning

Fördelar:

 • Användaren utför de olika stegen i tjänsten enklare och snabbare. Ineffektiva uppgifter kostar företag både tid och pengar. Därmed minskar redan små förbättringar förlusterna, framför allt när man har många användare. Kundsupporten blir bättre och de anställda är nöjdare. Det går åt mindre tid på utbildning och försäljningen ökar.
 • Inlärningskurvan för nya användare minimeras. Nya användare får på kort tid grepp om tjänsten och mindre tid läggs på utbildning och supporttjänster. Detta ger företaget tydliga verksamhetsfördelar.
 • Det blir lättare att navigera i tjänsten och därmed enklare att använda tjänsten, oavsett om det är en webbplats, en webbutik eller en uppgiftsbaserad digital tjänst. Slutanvändarnas framgångsprocent ökar och företag kan ta vara på allt fler resurser och chanser.

2. Vi för samman digitala tjänster och deras användare

Nyckelord: Servicedesign, användarundersökning

Fördelar:

 • Principerna för användarorienterad design hjälper att identifiera vilka delområden i en digital tjänst som saknas eller är bristfälliga. Detta hjälper dig att se vilka delområden som skapar största värde och prioritera dem.
 • Tjänsten ”benchmarkas”, alltså analyseras genom att jämföra med konkurrenter eller andra moderna digitala tjänster. Benchmarking är ett kraftfullt verktyg för att hitta styrkorna och svagheterna.

3. Vi uppgraderar dina digitala tjänster invändigt och utvändigt

Nyckelord: Visuell design, grafisk design, varumärkesdesign

Fördelar:

 • Din digitala tjänst har ett tidsenligt utseende. Ett förlegat utseende skapar ofta känslan av att även själva tjänsten är omodern.
 • Generellt sett bidrar estetiska upplevelser till ökat välbefinnande och nöjdhetskänsla. En visuellt angenäm tjänst skapar alltså bättre användarupplevelser. Undersökningar visar att användarna har större tålamod med tjänster som tilltalar dem rent visuellt.
 • Du presenterar ditt företag med ett varumärke och en digital närvaro som uttrycker företagets värdegrund och kommunicerar vad företaget står för.

Projekt

Hur definieras projektets omfattning?

Oftast är det inte avgörande hur stort ditt företag är. Det viktiga är projektets omfattning och komplexitet.

Digitala tjänster består av olika delkomponenter som är viktiga när projektets omfattning ska fastställas. Exempelvis en webbutik består av följande delkomponenter:

 • Produktkatalog: På den här sidan ser användaren flera produkter och kan bläddra utbudet i webbutiken.
 • Produktsida: På den här sidan hittar användaren mer information om en viss produkt.
 • Varukorg: På den här sidan visas en lista över produkterna som användaren lagt i varukorgen.

Varje delområde har sitt eget syfte och därmed ställs olika krav på dem.

De projekt som vår designstudio genomför omfattar i regel från en till fyra delkomponenter. Mer omfattande projekt avtalas separat.

Vad avses med projektets komplexitet?

Alla digitala tjänster är unika. Till exempel kräver en relativt enkel webbplats mindre bakgrundsarbete än en mjukvarulösning för ett företag inom medicinindustrin. Detta påverkar naturligtvis också tidsåtgången.

Hurdana projekt gillar vi?

Vi lägger lika stort värde på alla slags digitala tjänster. Samarbetet brukar flyta smidigaste med kunder som uppskattar design och vill införliva god design i sin egen verksamhet.

Våra styrkor ligger inom de områden som presenteras ovan, och det är just inom dessa kärnområden i skapandet av digitala tjänster, där kunden har störst nytta av oss.

Hur ser vårt team ut?

Designergatan är ett modernt företag och precis som i många andra företag på 2000-talet sitter vårt team inte under samma tak (eller ens i samma land), men vi arbetar ändå som ett team.

Vårt team består av ett nätverk av frilansare, enmansbolag och andra företag som vi litar på och har ett gott samarbete med. Vi väljer ut de bästa proffsen och den rätta kompetensen till varje projekt utifrån projektets behov.

Vi tror att detta är vägen till topprestationer och effektivt teamarbete.

Projekt

Hur definieras projektets omfattning?

Oftast är det inte avgörande hur stort ditt företag är. Det viktiga är projektets omfattning och komplexitet.

Digitala tjänster består av olika delkomponenter som är viktiga när projektets omfattning ska fastställas. Exempelvis en webbutik består av följande delkomponenter:

 • Produktkatalog: På den här sidan ser användaren flera produkter och kan bläddra utbudet i webbutiken.
 • Produktsida: På den här sidan hittar användaren mer information om en viss produkt.
 • Varukorg: På den här sidan visas en lista över produkterna som användaren lagt i varukorgen.

Varje delområde har sitt eget syfte och därmed ställs olika krav på dem.

De projekt som vår designstudio genomför omfattar i regel från en till fyra delkomponenter. Mer omfattande projekt avtalas separat.

Vad avses med projektets komplexitet?

Alla digitala tjänster är unika. Till exempel kräver en relativt enkel webbplats mindre bakgrundsarbete än en mjukvarulösning för ett företag inom medicinindustrin. Detta påverkar naturligtvis också tidsåtgången.

Hurdana projekt gillar vi?

Vi lägger lika stort värde på alla slags digitala tjänster. Samarbetet brukar flyta smidigaste med kunder som uppskattar design och vill införliva god design i sin egen verksamhet.

Våra styrkor ligger inom de områden som presenteras ovan, och det är just inom dessa kärnområden i skapandet av digitala tjänster, där kunden har störst nytta av oss.

Hur ser vårt team ut?

Designergatan är ett modernt företag och precis som i många andra företag på 2000-talet sitter vårt team inte under samma tak (eller ens i samma land), men vi arbetar ändå som ett team.

Vårt team består av ett nätverk av frilansare, enmansbolag och andra företag som vi litar på och har ett gott samarbete med. Vi väljer ut de bästa proffsen och den rätta kompetensen till varje projekt utifrån projektets behov.

Vi tror att detta är vägen till topprestationer och effektivt teamarbete.

Projekt

Hur definieras projektets omfattning?

Oftast är det inte avgörande hur stort ditt företag är. Det viktiga är projektets omfattning och komplexitet.

Digitala tjänster består av olika delkomponenter som är viktiga när projektets omfattning ska fastställas. Exempelvis en webbutik består av följande delkomponenter:

 • Produktkatalog: På den här sidan ser användaren flera produkter och kan bläddra utbudet i webbutiken.
 • Produktsida: På den här sidan hittar användaren mer information om en viss produkt.
 • Varukorg: På den här sidan visas en lista över produkterna som användaren lagt i varukorgen.

Varje delområde har sitt eget syfte och därmed ställs olika krav på dem.

De projekt som vår designstudio genomför omfattar i regel från en till fyra delkomponenter. Mer omfattande projekt avtalas separat.

Vad avses med projektets komplexitet?

Alla digitala tjänster är unika. Till exempel kräver en relativt enkel webbplats mindre bakgrundsarbete än en mjukvarulösning för ett företag inom medicinindustrin. Detta påverkar naturligtvis också tidsåtgången.

Hurdana projekt gillar vi?

Vi lägger lika stort värde på alla slags digitala tjänster. Samarbetet brukar flyta smidigaste med kunder som uppskattar design och vill införliva god design i sin egen verksamhet.

Våra styrkor ligger inom de områden som presenteras ovan, och det är just inom dessa kärnområden i skapandet av digitala tjänster, där kunden har störst nytta av oss.

Hur ser vårt team ut?

Designergatan är ett modernt företag och precis som i många andra företag på 2000-talet sitter vårt team inte under samma tak (eller ens i samma land), men vi arbetar ändå som ett team.

Vårt team består av ett nätverk av frilansare, enmansbolag och andra företag som vi litar på och har ett gott samarbete med. Vi väljer ut de bästa proffsen och den rätta kompetensen till varje projekt utifrån projektets behov.

Vi tror att detta är vägen till topprestationer och effektivt teamarbete.

Utvecklas med hjälp av design

I all företagsverksamhet finns ett fokusområde: slutanvändaren. Därför är det essentiellt att fokusera på användarorienterad design. Vi främjar våra kunders företagsverksamhet genom att bygga upp funktionella, användarvänliga och visuellt tilltalande digitala tjänster.

Undersökningar visar att design hjälper företag att öka sina tjänsters marknadsvärde och minimera onödiga förluster.

Vi är väl medvetna om vilka utmaningar som förknippas med en framgångsrik drift av en digital tjänst. Affärsverksamheten, tekniken och projekten bildar en komplex helhet och professionell designledning med allt som den innebär är ofta för arbetsamt.

Därför finns vi här.

Vår designstudio är specialiserad på följande:

 • Effektivare uppgiftsbaserade digitala tjänster. Ju enklare tjänsten är att använda, desto mindre fel gör användarna. Ju mindre fel, desto mindre tid går åt både på själva uppgiften och på att vägleda användarna.
 • Effektivare användare genom snabbare inlärning och bättre användbarhet.
 • Tidsenlig design, varumärkesdesign och visuell design som låter den digitala tjänsten uttrycka företagets värden. En estetisk tjänst ökar trovärdigheten och användarnöjdheten.
 • Identifiering av områden som måste uppdateras eller som saknas helt. Detta skapar medvetenhet om vilka tjänster som måste utvecklas för att tillgodose användarnas behov. Man får även ett underlag för prioriteringen av utvecklingsområden.

Utvecklas med hjälp av design

I all företagsverksamhet finns ett fokusområde: slutanvändaren. Därför är det essentiellt att fokusera på användarorienterad design. Vi främjar våra kunders företagsverksamhet genom att bygga upp funktionella, användarvänliga och visuellt tilltalande digitala tjänster.

Undersökningar visar att design hjälper företag att öka sina tjänsters marknadsvärde och minimera onödiga förluster.

Vi är väl medvetna om vilka utmaningar som förknippas med en framgångsrik drift av en digital tjänst. Affärsverksamheten, tekniken och projekten bildar en komplex helhet och professionell designledning med allt som den innebär är ofta för arbetsamt.

Därför finns vi här.

Vår designstudio är specialiserad på följande:

 • Effektivare uppgiftsbaserade digitala tjänster. Ju enklare tjänsten är att använda, desto mindre fel gör användarna. Ju mindre fel, desto mindre tid går åt både på själva uppgiften och på att vägleda användarna.
 • Effektivare användare genom snabbare inlärning och bättre användbarhet.
 • Tidsenlig design, varumärkesdesign och visuell design som låter den digitala tjänsten uttrycka företagets värden. En estetisk tjänst ökar trovärdigheten och användarnöjdheten.
 • Identifiering av områden som måste uppdateras eller som saknas helt. Detta skapar medvetenhet om vilka tjänster som måste utvecklas för att tillgodose användarnas behov. Man får även ett underlag för prioriteringen av utvecklingsområden.

Utvecklas med hjälp av design

I all företagsverksamhet finns ett fokusområde: slutanvändaren. Därför är det essentiellt att fokusera på användarorienterad design. Vi främjar våra kunders företagsverksamhet genom att bygga upp funktionella, användarvänliga och visuellt tilltalande digitala tjänster.

Undersökningar visar att design hjälper företag att öka sina tjänsters marknadsvärde och minimera onödiga förluster.

Vi är väl medvetna om vilka utmaningar som förknippas med en framgångsrik drift av en digital tjänst. Affärsverksamheten, tekniken och projekten bildar en komplex helhet och professionell designledning med allt som den innebär är ofta för arbetsamt.

Därför finns vi här.

Vår designstudio är specialiserad på följande:

 • Effektivare uppgiftsbaserade digitala tjänster. Ju enklare tjänsten är att använda, desto mindre fel gör användarna. Ju mindre fel, desto mindre tid går åt både på själva uppgiften och på att vägleda användarna.
 • Effektivare användare genom snabbare inlärning och bättre användbarhet.
 • Tidsenlig design, varumärkesdesign och visuell design som låter den digitala tjänsten uttrycka företagets värden. En estetisk tjänst ökar trovärdigheten och användarnöjdheten.
 • Identifiering av områden som måste uppdateras eller som saknas helt. Detta skapar medvetenhet om vilka tjänster som måste utvecklas för att tillgodose användarnas behov. Man får även ett underlag för prioriteringen av utvecklingsområden.

Hej!

Vi är alltid redo att diskutera design och vikten av bra design. Vill du ha hjälp med att lösa ditt företags designutmaningar, finns vi här för dig. Kontakta oss gärna!

Våra kontaktuppgifter

   

© Designergatan (Pixeleye) 2020

Hej!

Vi är alltid redo att diskutera design och vikten av bra design. Vill du ha hjälp med att lösa ditt företags designutmaningar, finns vi här för dig. Kontakta oss gärna!

Våra kontaktuppgifter

   

© Designergatan (Pixeleye) 2020

Hej!

Vi är alltid redo att diskutera design och vikten av bra design. Vill du ha hjälp med att lösa ditt företags designutmaningar, finns vi här för dig. Kontakta oss gärna!

Våra kontaktuppgifter

   

© Designergatan (Pixeleye) 2020